Menü

Bizim Mekan

Hakkımızda

Şimdi irc sunucumuzun chat sohbet odalarında görev alan yönetimimizin misyonu (izleyeceği yol) hakkında sizlere bilgi vermek isterim.

IRC (internet relay chat) yönetimizde bulunan yöneticilerin idare birliği ve bütünlüğü sağlamak amacıyla, tıpkı hallerde ayrıcalıklı müdahalelerde bulunmamak maksadıyla, herkese eşit ve adil müeyyidenin uygulanması gerekçesiyle, bu bildiri oluşmuş ve uyulması sunucunun güvenliği, ilkeleri, umumi prensipleri ve çağdaşlığı yakalaması adına zorunludur. Genel Sunuş Hiç şüphesiz, bu sunucu; renk, lisan, din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, yaş ayırımı olmaksızın, insanların birbirleriyle sohbet etmelerini sağlamak maksadıyla kurulmuştır. Asıl amaç; bireylerin olası olduğunca rahat, liberal, özgür iradelerini sergilemeleridir.

Baskıcı tutumlar her topluluğu diktatörlüğe götürür ki bu modern dünyada kabul görmeyen bir sistemdir. çoğu Türk sunucusunda benimsenen sistem; ircop ve adminlerin dilediklerini yaptıkları, sevdiklerini kayırdıkları, keyfi müdahalelerde bulundukları, ayrımcılık yaptıkları bir sistem şeklindedir. Bu maalesef haklı olarak, Türk insanı üzerinde, ircop antipatisi yaratmaktadır. Bu düşünceyi yıkmak amacıyla biz, ircop ve user farkı gözetmiyoruz. ircoplar sadece baştan yazılı şekilde belirgin olan kuralların uygulayıcısı olan birer görevli konumdadır. Her ircop, muhatap olduğu kullanıcıya azami saygıyı ve kendisine yaraşır üslubu göstermelidir. Muhatap alınan kullanıcıya, onun diğerlerinden bir farkı bulunmadığını ve onun öteki herkese tanınan haklar dışında bir niteliği olmadığını vurgulamak gerekir. “/motd” kuralları sık yoğun hatırlatılmalı ve kim olursa olsun bunun dışına çıkılmayacağı bilinci herkesin kafasında oluşmalıdır.

Bizimmekan.name.tr birey adalet ve özgürlüklerini güvence altına piyasa yepyeni servicesleriyle yeni bir döneme adımını atmıştır. Yeni sistemle birlikte sunucunun hedefi, eski sistemin son zamanlarında uyguladığımız; idarede şeffaflık, gerekçelilik ve hümanizm sistemini daha da adil bir duruma getirerek hayata geçirmektir. Astlık-üstlük Her kurumda olduğu bunun gibi bizimmekan.name.tr sunucusunda da işlerin yürütülebilmesi ve denetim ile disiplinin sağlanabilmesi maksadıyla astlık-üstlük ilişkisi vardır. Burada amaç tam olarak askeriye bu gibi yahut diktatör bir yönetim modeli yaratmak değil, herkezin birbirine karşı mesul olması şeklini yaratmaktır. Pekala her mevkideki ircop bir diğerine yaptığı işlem meselesi için bilgi verilmesini isteyebilir. Üzerinde durulması gereken husus; her koşulda her ne olay olursa olsun ve fikir ayrılığı yaşanırsa yaşansın, mevki sahibinin bir diğerine karşı üslubunun asla bozulmamasıdır. Kimse kimseden maddi anlamda üstün değildir ve hepimizin bir görüşü olmaktadır ancak bu görüşler server esas yapı ve siyasetine tam olarak zıt, onu yıkacak şekilde, anti-çağdaş ve gerici olamaz. Saygı, her mevki açısından beklenecek, insan-i bir olgudur.

Diğer Sayfalar

Tavsiye bağlantılar : Chat Bizimmekan Bizimmekan Mobil Bizim mekan